MENÜ

Hajdú Kata

 Hajdú Katalin oldala

 

Családállítás

Merkaba szabadegyetem

Pszichotronika tanfolyam

Numerológia alaptanfolyam Kecskeméten

Ősi kelta pénzvarázslási technika

Önismereti találkozó 2012.08.11-én 14.00-tól

 

 

 

Kedves Útkereső!

 

 

Hajdú Katalin vagyok, lélek – és szellemgyógyászattal foglalkozom évek óta.

 

Ars poeticámat az alábbi idézettel szeretném összefoglalni, melyet tanulmányaim elején kaptam egy nagyon kedves tanáromtól:

 

 

A világ megismerése érdekes, előnyös, gyönyörködtető, izgalmas és tanulságos is lehet, de önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legkockázatosabb kaland, a legfélelmetesebb felfedezés, a leghasznosabb találkozás. Igaz a legnagyobb erőfeszítéssel jár.”

 

„Mit akarsz, hogy cselekedjem veled” – mondta Jézus (Lukács: 18.41)

 

 

… és valóban minden a hitünk szerint lesz…!

 

 

Terapeutaként, amiben a segítségedre lehetek:

 

 

-          pszichotronika – Merkaba gyógyítás

 

-          személyiség – és sorselemzés

 

-          Bach – virágterápia

 

-          Tarot elemzés

 

-          belső utazás

 

-          spirituális választerápia

 

Vallom azt, hogy a válaszok és a megoldások mindig bennünk vannak.

 

 

Maga az út nem más, mint a SZERETET útja.

 

 

„Nincs az a nehézség, amelyet a szeretet ne győzne le. Nincs olyan betegség, amelyet a szeretet meg ne gyógyítana. Nincs ajtó, amelyet a szeretet fel ne nyitna. Nincs az a szakadék, amelyet a szeretet át ne hidalna. Nincs fal, amelyet a szeretet le ne döntene. Sem bűn, amelyet elég szeretettel ne lehetne jóvátenni. Nem számít, milyen mélyen gyökerezik a gond. Milyen reménytelenek a kilátások. Milyen nagy a hiba. A helyesen értelmezett szeretet mindent megold. S ha elég erős benned a szeretet, te leszel a világ legboldogabb és legerősebb embere.”

 

     - Emmet Fox –

 

 

Numerológia

(Személyiség – és sorselemzés)

 

 

A SZÁMMISZTIKA  az egyik legősibb önismereti módszerek egyike. A legismertebb a Pythagorasz féle numerológia, amely az atlantiszi tudományok közé tartozik. A számmisztika ugyan nem egzakt és nem egy befejezett tudomány, nem garantál száz százalékos eredményt, amely legfőbb oka, hogy a legkomplikáltabb dologgal, az emberi lélekkel foglalkozik, de már a régi korok mágusai is ezzel a titkos kódrendszerrel vizsgálták az embert. A számmisztika szimbolikus nyelv, amely az univerzum üzenetét közvetíti a számokon keresztül. Segítségével feltárhatunk és kifejleszthetünk olyan tulajdonságokat és képességeket, mellyel előmozdíthatjuk egyéni fejlődésünket. Alapelveinek megismerésével mindenki bepillantást nyerhet abba a mechanizmusba, amely meghatározza, hogy vajon elfogadjuk-e önmagunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk.

 

A jelen korban is tökéletesen használható négyzetet a születési dátum alapján állítjuk fel. A születésnap számai egy úgynevezett képletet alkotnak. Meghatározott rendszer szerint helyezkednek el a négyzetben. A négyzetből számos összefüggésre, titokra derülhet fény. A szimbólumrendszer segítségével megnyílnak szemünk előtt eddig elzárt szellemi tartományok. Az ember szabad választással rendelkezik, ugyanakkor az Isteni Terv szerint minden ember sorsa „meg van írva”. Ha elmerülünk ebben a titokzatos kódrendszerben, megtalálhatjuk az összefüggéseket és közelebb kerülhetünk lelkünk megértéséhez.

 

A rendszer célja az, hogy aki megtanulja a módszert, képes legyen önmagát egyensúlyba hozni, mely által képessé válik környezetét is jobbá tenni.

 

A születésnapunk száma az alap, a rajt, ha ezt jól sikerül értelmeznünk és megélnünk, elindulhatunk az úton a cél felé.

 

/Az alábbiakban szándékosan a pozitív jellemvonásait ismertetem az egyes karaktereknek (építő jelleggel), a gyengeségekről a későbbiekben foglalkozom./

 

 

Az 1-én, 10-én, 19-én és a 28-án született személyek (1-es karakterek) vezetők, az örökös újrakezdők. Bátrak és kitartóak, szálfa egyenesek, mindig szembenéznek a feléjük jövő eseményeknek. Igazi úttörők, arra születtek, hogy kezükbe vegyék életük irányítását és környezetüket is vezessék egy magasztos cél felé. Az élet "mágusai" ők, könnyedén képesek teremteni. Amennyiben nem láncolják önmagukat saját egójuk béklyójához, valóságos Nap-ként ragyoghatnak. Az újrakezdés energiája mindig jelen van az életükben.

 

 

A 2-án, 11-én, 20-án és 29-én született személyek (2-es karakter) - a 11-én született egyén kicsit más, ugyanis a 11 mesterszám - legfőbb jellemzője az óvatosság és legjobb esetben a bölcsesség. Hangulata oly mértékben változékony, ahogyan a Hold változik, ezzel még saját maguknak is igen nehéz megbirkózniuk. A vita és a perlekedés nem az ő asztaluk, mindig igyekeznek a békére törekedni, kiváló diplomaták. Ők a másodhegedűsök, csapatban a helyük, nélkülük nem is igazi a csapatmunka. Rendkívüli segítőkészség jellemzi őket, gyakran mások feladatait is elvégzik. Nem kedvelik az egyedüllétet, rendkívül jó társak. Amennyiben nő az illető; izzig-vérig nő és nagyszerű anya. Tökéletes asszisztensei lehetnek egy vezető karakternek. A legintuitívabb karakterek, mély belső megérzéseiket jól alkalmazzák a hétköznapi életben is, szerencsés, ha saját maguk és környezetük is tisztában van ezekkel a képességeikkel.

 

 

A 3-án, 12-én, 21-én és 30-án született személyek (3-as karakter) a társaság középpontjai, rendkívül kommunikatívak. Gazdag képzelőerővel rendelkeznek, éles elméjűek, kreativitásuk határtalan, ők az ötletemberek. Pontos tervet készítenek mindenről. Jó humorúak, szónoki képességgel is rendelkeznek, ezért társaságban közkedvelt egyének. Írásban is könnyedén kifejezik magukat, de ha szükséges hallgatni is jól tudnak. A logikus agy, az ész, a ráció emberei ők. Vitában verhetetlenek, ne is próbáljuk őket meggyőzni bármiről is, úgy gondolják, hogy nekik valóban mindig igazuk van. Színészi tehetséggel is meg vannak áldva, olykor képesek katarzis élményt nyújtani mások számára.

 

 

A 4-én, 13-án, 22-én és 31-én született személyek (4-es karakter) - a 22-én született egyén itt is kicsit más, mivel a 22 mesterszám - szilárdan, stabilan állnak "négy" lábbal a földön, szeretnek dolgozni, valójában a legszorgalmasabb karakterek. Fontosak számukra a gyökerek, nagymértékben hagyománykedvelőek. Jelmondatuk: "Rám biztosan lehet építeni!", az élet minden területén megbízhatóak. Becsületesek és szeretnek megdolgozni minden egyes forintjukért. Nem kedvelik a változatosságot, rendszeretőek. Hűségesek és kitartóak, nehezen szakadnak ki akár egy rossz párkapcsolatból is, nem szívesen változtatják munkahelyüket sem. Jól kezelik a pénzügyeket, beosztóak és takarékosak. A testi érintésnek, ölelésnek és a szexualitásnak fontos szerepe van az életükben.

 

 

Az 5-én, 14-én és 23-án született személyek (5-ös karakter) kedvelik a szabadságot és a függetlenséget, valójában ők a szabadság gyermekei. Szeretnek a középpontban lenni, ők a hírvivők az egyes karakterek között. A legnagyobb belső erővel és hittel rendelkeznek, ez Isten adta képességük. Az életük szüntelen változások sorozata, egyáltalán nem kedvelik az egyhangúságot. Gyorsak és spontának, imádnak utazni és jönni-menni. A legrugalmasabb típus, könnyedén változtatnak dolgokon. Mellettük olyan lehet az életünk, mint egy izgalmas utazás.

 

 

A 6-án, 15-én és 24-én született személyek (6-os karakter) legfőbb jellemzője a szépség és a harmónia. Számukra rendkívül fontos a családi béke, a meleg családi fészek. Megbízható barátok, szívesen megyünk hozzájuk látogatóba, mert szorgalmasak és vendégszeretőek. Az ő életük fő momentuma az örökös dilemmák, választások és ezek okozzák számukra a legnagyobb kihívást. Bájosak és kedvesek, ha férfi az illető; a nők kedvence lehet. Szívesen gondoskodnak másokról és végeznek karitatív tevékenységet.

 

 

A 7-én, 16-án és 25-én született személyek (7-es karakter) mérhetetlen empátiával fordulnak környezetük felé. Képesek átérezni a másik ember érzéseit és problémáit, szó szerint orvosuk és gyógyítójuk a hozzájuk fordulóknak. Sziklaszilárd hittel vannak megáldva. Nyitottak az alternatív gyógymódok iránt, sok esetben "véletlenszerűen" belép az életükbe a spiritualitás. Szeretnek kutatni, elmélyülni dolgokban, mindennek az okát keresik, ezért a felületesség egyáltalán nem jellemző rájuk. Igyekeznek a titkoknak a mélyére hatolni, megfejteni a miérteket és elemezni azokat. Gyakran nincsenek a jelenben.

 

 

A 8-án, 17-én és 26-án született személyek (8-as karakter) remek vezetői készséggel rendelkeznek, rendkívüli módon sikerorientáltak. Nagy célokat tűznek ki maguk elé, pénzre és hatalomra törekednek. Igazságérzetük hatalmas, képesek keményen harcolni is érte. Energikusak, szorgalmasak, de munkájukért el is várják a megfelelő fizetséget. Jól motiválhatóak pénzzel és fontos számukra az elismerés. Egyensúlyra törekednek, igyekeznek minden szituációban megtalálni a helyes mértéket. Pénzügyeiket megfelelően kezelik, jól bánnak a pénzzel, ezért kiválóan boldogulnak pénzügyi vonalon is.

 

 

A 9-én, 18-án és 27-én született személyek (9-es karakter) magasra helyezik azt az úgynevezett mércét önmagukkal szemben és másokkal szemben is. Ők a tanácsadó karakterek, az emberek szívesen fordulnak hozzájuk tanácsért. A magas szellemiséget képviselik, gyakran az ideák világában élnek. Öntudatosak és okosak, cselekedeteikben mindig ott van a jobbítás szándéka. Bölcsek és lelkiismeretesek, gyakran tevékenykednek egy jó ügy érdekében és végeznek karitatív tevékenységet. Elszántak és célratörők, magasztos célokat tűznek ki maguk elé és igen aktívak.

 

 

Karakterek gyengeségei, avagy hogyan működnek az egyes karakterek negatív helyzetben:

 

 

 

1-es karakter:

 

Gyakran nézik saját szemszögükből a dolgokat, nehezen vizsgálnak meg egy helyzetet esetleg több oldalból. Elvárásaik vannak, és csak kapni szeretnek, pedig az univerzum törvényei úgy működnek, hogy előbb adnunk kell, hogy kaphassunk. Nehezen vagy egyáltalán nem kérnek segítséget, túlságosan büszkék ahhoz, hogy esetleg kimutassák, hogy egyedül nem boldogulnak egy dologban. A feléjük áradó kritikát nehezen viselik, sokszor agresszívan reagálják le ezeket. Amennyiben egójuk eluralkodik rajtuk hajlamosak a nagyzolásra, kérkedésre és felvehetnek egy dicsekvő stílust. Olykor másokat előszeretettel hibáztatnak saját kudarcaikért és könnyen ítélkeznek mások felett.

 

 

2-es karakter:

 

Hangulatuk oly változékony, ahogyan a Hold változik, bizony ezzel saját maguknak is nehéz megbirkózniuk, pláne a környezetüknek sem kicsi kihívás ez. Könnyen megriadhatnak a feladatok előtt, ingataggá válhatnak, amikor azt érzik, hogy egy bizonyos dolog már meghaladhatja képességeiket. Elmenekül a "macerás" ügyek elöl, gyávának tűnhet. Nehezen áll ki önmagáért, sokszor válik egy-egy erősebb karakterű egyén rabszolgájává, hiszen nagyon nehezen vagy egyáltalán nem képes nemet mondani. Képesek elhanyagolni saját szükségleteiket vagy feladni életük álmait és vágyait. Gyakran túlaggódják magukat szeretteik miatt, túlságosan féltik őket, kötődéseik olykor nagyon erősek lehetnek, ami már teher a környezetüknek. Figyelniük kell arra is, hogy ne váljanak kétszínűvé, tehát ne mindig annak adjanak igazat, akivel éppen beszélnek.

 

 

3-as karakter:

 

Velük nem árt elővigyázatosnak lennünk, ugyanis hamar kiérzik a másik ember gyenge pontjait és olyan könnyen „odamondanak”, aztán a másik fél pillanatok alatt megsemmisül.

 

Könnyen keverednek hazugságokba, ámbátor, ha nekik hazudnak, azt nehezen viselik. Nem áll távol tőlük az intrika és a pletyka, így vigyáznunk kell, hogy rábízzuk-e a titkainkat. Ő igazán a szavakkal tud agresszív lenni. Olykor nem találja az egyensúlyt a beszéd és a hallgatás között. Nem használja jól szellemi képességeit, buta és műveletlen. Negatív helyzetben nem tartják be adott szavukat, ígérgetnek és csupán csak nagyokat mondanak.

 

 

4-es karakter:

 

Gyakran hajcsárai környezetüknek, túldolgozzák magukat, igazi munkamániásak. Nézőpontjukon nehezen változtatnak, merevek és konzervatívak. Túlságosan földhözragadtak és begyepesedett gondolkodásúak, nem túlságosan nyitottak az új dolgokra. Túlbecsülik a pénz szerepét, rendkívül anyagiasak, többnyire zsugoriak és pénzközpontúak. Szeretnek birtokolni embereket és dolgokat, biztonságérzetüket főként ebből merítik. Nehezen lehet kiérdemelni a bizalmukat, önelégültség is jellemezheti őket. Maradi gondolkodásúak, mert tulajdonképpen félnek a változástól.

 

 

5-ös karakter:

 

Ők azok az emberek, akik remekül el tudják adni magukat jóval kisebb tudással is, mint ami indokolt lenne egy-egy területen. Nagyon szétszórtak és nem tudnak jól bánni az idővel. Rendetlenek és szertelenek. Túlontúl erős kritikai érzékkel rendelkeznek és nem áll távol tőlük a gúnyolódás. Kritizálnak ezerrel és mindenben a hibát keresik. A hűség nem az erényük, csapodárok és óriási kalandorok. Erős akaratúak és meglehetősen nyakasak is tudnak lenni bizonyos dolgokban és könnyen behisztiznek, mint egy gyermek.           

 

 

6-os karakter:

 

Az ő számukra a legnagyobb kihívást a helyes döntések meghozatala hozza, viszont sajnálatos módon előfordulhat, hogy a könnyebb utat választják. Anyáskodóak, hajlamosak megfojtani szeretetükkel szeretett családtagjaikat. Nehezükre esik felismerni, ha a gyerekeik felnőttek, így olykor nem egy szerethető anyós vagy após válik belőlük. Könnyen válhatnak a külsőségek rabjaivá, a harmónia egyensúlya elveszhet az életükből. Amennyiben tetteiket nem a feltétlen szeretet irányítja, beleeshetnek a mártíromság csapdájába.           

 

 

7-es karakter:

 

Túlérzékenységükből adódóan hajlamosak a bezárkózásra és magukban szomorkodnak, és ezáltal belecsúszhatnak a depresszió különböző fokozataiba. Gyorsan megsértődnek és viselkedésük átmehet egyfajta agresszióba. Az önbizalommal hadilábon állnak. Képesek elszigetelődni embertársaiktól, szófukarrá válhatnak, a végletek között ingadoznak, de ez átmehet közömbösségbe is. Földhözragadtak, ezáltal a hit nincs jelen az életükben. Gyakran esnek illúzióik fogságába, elképzeléseik irracionálisak.

 

 

8-as karakter:

 

Alantas nyolcasként előszeretettel élnek vissza hatalmukkal. Átgázolva másokon, hajcsárként viselkednek az emberekkel a pénz, siker és a hatalom reményében. Karrierjüket helyezik előtérbe és hatalmaskodóak. Nem tisztelik az igazságot és a törvényt, belekeveredhetnek törvénytelen helyzetekbe. Az adok-kapok egyensúlyát nem tudják érvényesíteni a mindennapjaikban és rosszul bánnak a pénzzel. Nehezen, illetve sajnálatos módon többnyire egyáltalán nem képesek a megbocsátásra.

 

 

9-es karakter:

 

Irreálisan magas követelményrendszert támasztanak magukkal és másokkal szemben egyaránt. Túlzott maximalizmusukkal a tökéletességre törekednek. Nem tolerálják a lassú és a buta embereket, ilyenkor idegessé válnak, mely átcsaphat agresszióba. Türelmetlenségük nem ismer határokat, rendkívül akaratosak és kíméletlenek. Kérés nélküli tanácsokat osztogatnak környezetüknek, és ha nem fogadják meg azokat, megsértődnek. Kihasználhatják őket, mert sajnos könnyű őket megtéveszteni és becsapni.

 

 

 

 

 

Hajdú Katalin

spirituális és önismereti tanácsadó,

lélek – és szellemgyógyász,

numerológus,

Bach-virágterapeuta

Telefon: +36-20-85-204-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

 • Hírcsatornáink:
  2013-10-03 14:25:39

  Egyre jobban agykontroll klub facebook csoportja    Egyre jobban agykontroll klub You Tube csatornája     E-mail küldés

 • Újítás :-)
  2013-04-27 19:12:52

  Sziasztok!

  Ezt a "forgalom figyelőt" azért telepítettem, hogy lássam mire van igényetek, mit kerestek leginkább. Kéréseket lehet ám közzétenni a chat-en is Kacsintás!

 • Új számláló 2014.10.25-től.
  2013-03-16 16:58:21
 • Ez a számláló valószínűleg a nagy látogatottság miatt kiakadt :D
  2013-03-16 16:09:56
 • Kövess minket a You Tube-on.
  2013-02-02 18:40:26

  Vendégeink előadásairól legtöbbször videófelvétel is készül.
  Így ha nem tudtál résztvenni az eseményen, később is hozzá juthatsz az információkhoz.

 • Új feltöltés!
  2013-01-18 14:31:40
 • Január 14-én
  2013-01-11 22:10:06

  A SZIMBÓLUMOK elemzésével foglalkozunk a kecskeméti Egyre jobban agykontroll klubban.
  Őseink szimbólumokat és képírást használtak a kommunikáció eszközéül.
  Ma már ezek kivesztek életünkből.
  Vagy mégsem?
  A szimbólumok jelen vannak, és hatnak ránk!
  Hogy miképpen, Nagy Erika- parapszichológus elárulja nekünk.

  Játékos kedvű résztvevőink közül kisorsolunk egyet, aki komplett elemzéssel térhet haza.

  Gyertek el!

 • Január 7-én
  2013-01-02 20:02:41
  Fabó Györgyné Margó- kineziológus lesz a vendégünk a kecskeméti agykontroll klubban.
  Margó megtanít nekünk néhány stresszoldási technikát, valamint elmeséli, hogyan segítheti életünket a kineziológia.
  Ott a helyetek, ha érdekel Benneteket a módszer.
  Ha van kérdésetek a témával kapcsolatban, most egy sokat tapasztalt szakembertől kérhettek tanácsot.

  Várlak Benneteket hétfőn az Erdei Ferenc Művelődési Központban 18.00-20.00-ig.

 • Új videó feltöltés
  2013-01-02 09:01:38

  Csabai Zoltán előadása az egészséges táplálkozásról megtekinthető a You Tube-on: 1.rész, 2.rész, 3.rész, 4.rész.

 • December 17-én
  2012-12-13 19:00:55

   Idei utolsó összejövetelünkkor Karácsony előtti "batyus party-t" tartunk, melyen kötetlenül élveszhetjük egymás társaságát. Végre beszélgethetünk, eszegethetünk, jól érezhetjük magunkat!
  Belépő 1-1 tányér finomság Nevetés
  (szendvics, sütemény, rágcsálni való, üditő)

 • December 10-én
  2012-12-07 12:03:00

  Két vendégünk is lesz a kecskeméti agykontroll klubban.
  Az összejövetelen először Vágó Béla- Gyógymasszőr tart nekünk rövid előadást testünk-lelkünk- egész-ségünk kapcsolatáról.
  Majd Fehér Anna- Gyógyító folytatja a sort rendkívűl érdekfeszítő, komplex előadásával.
  Az eseményt közös meditációval zárjuk Anna segítségével.

 • December 3.-ra
  2012-11-30 17:15:28

  Nem hívtam vendégelőadót, nem készülök semmilyen témával.
  Olyan sokan írtátok a "Téma javaslatok" papírra, hogy jó lenne egy kicsit lazítani, mert túl feszített a tempó, így kívánságotok szerint fog alakulni a hétfői összejövetel.
  Ismerkedhetünk, feltehetitek kérdéseiteket, tanácsot kérhettek egymástól, tapasztalatokat oszthattok meg, megoldást találhatunk problémákra...
   
  Gyertek el!

 • November 26-án
  2012-11-23 10:28:12

  Nagyon érdemes eljönni a kecskeméti agykontroll klubba!
  Témánk a HATÉKONY TANULÁS lesz, melynek praktikáit tapasztalt vendégünk:
  Weitz Teréz fogja ismertetni.
  Ajánlom, hogy hozzatok magatokkal jegyzetfüzetet, tollat, iskolás gyereket ;-).....
  Számos információt gyűjthettek be a hatékony és gyorsabb tanulás érdekében!
  Teréz weboldalán is rengeteg infót találtok:
  http://www.karrierkod.hu/

  Vendégül látjuk még Makra Zsuzsanna gyermek agykontroll oktatót is.
  Közös meditációnkat Zsuzsi vezeti majd.

  Gyertek el!

 • November 19-én
  2012-11-15 16:40:11

  A következő kérdésekre keressük a választ:

  -Biztos, hogy a saját problémánkat cipeljük?
  -Vajon mindig alanyi jogon szenvedünk?
  -Ha mégsem így van, akkor ki helyett, kinek a nevében gyakoroljuk az önsorsrontást?

  A Hellinger-módszer segíthet, hogy más szemszögből nézzünk problémáinkra.
  A családfelállítás módszere  legelterjedtebb formája a csoportos családállítás.
  Halmágyi Piroska mesél nekünk tapasztalatairól, és a módszerben rejlő lehetőségekről a következő agykontroll klub összejövetelen.

  Gyertek el!

 • November 5-én
  2012-11-02 20:43:38

  A nagysikerű PÉNZKONTROLL DIÓHÉJBAN előadást folytatjuk Fekecs Tibor vezetésével.
  Várjuk azokat, akik szeretnének nem mindennapi megoldási lehetőségeket kapni anyagi helyzetük fellendítésére.

  Gyertek el!

 • Segítség az október 15.-i előadáshoz:
  2012-10-15 09:03:30

  Tibor segítsége anyagi helyzetetek fellendítésére:

  - Aranyat érő pénzügyi szokások

  - Pénzaura meditáció leírása

  - Pénzkontroll dióhéjban munkafüzet

  Valamint megtaláltam az interneten John Newman- Pénzkontroll tanfolyamának anyagát.

 • Október 15-én
  2012-10-11 22:14:29

  PÉNZKONTROLL DIÓHÉJBAN- "gyorstalpaló tanfolyamon" vehettek részt Fekecs Tibor előadásában.

  Az eseményen nagyon érdemes részt venni.

  Gyertek el!

 • Új tartalommal bővült!
  2012-10-07 20:50:54

  Érdemes ellátogatni az ingyen letölthető hanganyagok lapra, mert számos előadással, és hangoskönyvvel bővült linkgyüjteményünk.

 • Október 8.-án
  2012-10-07 08:11:57

  A célok programozásával foglalkozunk.
  Segítünk egymásnak is oly módon, hogy 2 kisorsolt célt közösen erősítünk meditációnk alatt.

  Vendégünk lesz Makra Zsuzsanna, gyermek agykontroll oktató is.

 • Október 1-én
  2012-10-01 06:23:01

  Témánk a KARMA lesz az agykontoll klubban, melyről vendégünkkel Nagy Erika, parapszichológussal beszélgethetünk.

 • Új képzés!
  2012-09-20 18:57:49

  Pszichotronika tanfolyam indul Kecskeméten dr.Gajdos István József -szellem lélek gyógyító, Merkaba gyógyító mester vezetésével.

  Részleteket itt és Hajdú Katánál tudhatok meg a 20/852-0458-os telefonszámon.

 • Szeptember 17.-től
  2012-09-13 21:11:28

  Az Erdei Ferenc Művelődési házban találkozhatunk. Ezentúl minden hétfőn 18.00-20.00-ig.

 • Szeptember 5-én
  2012-09-02 08:56:08

  Szorgos kezetekre lenne szükségem.

  Különösebb témát nem, csak egy meditációt terveztem.

  A maradék időben kis meglepetéseket készítenénk a szepemberi Agykontroll tanfolyam résztvevőinek.

  Ha van kedved csatlakozz hozzánk, kézügyesség nem szükséges.

  Várlak Benneteket szerdán a Szalag Üzletházban 18.00-20.00-ig.

   

  Gyertek el!

 • Augusztus 29-én
  2012-08-28 14:04:02

   Analizálással és távgyógyítással foglalkozunk az agykontroll klubban.
  Az alaptanfolyam 3. és 4. napján tanult módon az általatok felírt, majd kisorsolt 2 személy gyógyításához járulunk hozzá meditációnk alatt.

  Gyertek el!

   

 • Kerti Party augusztus 24-én 18.00-tól
  2012-08-19 23:15:11

  Ne feledjétek augusztus 24-re szervezzük a kerti partynkat a Műkertvárosi Iskola udvarában, még nem késő, hogy csatlakozzatok. Hozzátok el ismerőseiteket, családtagjaitokat, hogy megismerhessük egymást.
  Jelezzetek, hogy ki hány fővel jön, hogy elegendő ételt vásárolhassunk.
  Bográcsban főzünk majd paprikás krumplit virslivel, lesz friss kenyér és csemege uborka.

  Süti vagy rágcsát, innivalót hozzatok, amit szívesen fogyasztanátok, illetve betehetjük a közösbe is.


  Mindenkit szeretettel látunk augusztus 24-én pénteken 18.00-tól.

   

 • Augusztus 22-én
  2012-08-19 17:48:23

  Ács Julianna előadását hallgathatjuk meg az AURA-SOMA alkalmazásáról.

   

 • Augusztus 15-én
  2012-08-09 14:22:17

  Ismét Tóth Ildikó látogat majd el hozzánk.
  Megkértem, hogy segítsen nekünk abban, hogy a hétköznapjainkba bele tudjuk csempészni az erőszakmentes kommunikáció  legfőbb alapelveit.

   

 • Augusztus 1.-re
  2012-07-30 21:13:03

  Dr. Domján Mihály pszichológus, családterapeutát hívtam vendégül az agykontroll klubba.

  Gyertek el!

   

 • Július 25-én
  2012-07-24 20:35:33

  A TÜRELEM témáját beszéljük át. Rád is számítunk! Gyere el!

 • Július 18-án
  2012-07-17 18:18:58

  Laza, beszélgetős, meditálós összejövetelt tartunk a Szalag Üzletházban 18.00-20.00-ig. Gyertek el!

 • Július 11-én
  2012-07-06 23:03:15

  Sok mindenkit érdekelhet következő klub témánk, az ERŐSZAKMENTES KOMMUNIKÁCIÓ, Tóth Ildikó tolmácsolásában. Ha kíváncsi vagy arra, hogyan kell alkalmazni a hétköznapokban, gyere el szerdán a Szalag Üzetházba, szeretettel várunk 18.00-20.00-ig.

 • Július 4.
  2012-07-03 13:56:45

  A következő klub eseményen az ÉLETCÉLlal foglalkozunk. Meghívott vendégünk Hajdú Katalin numerológus lesz. Gyertek el!

 • Hogyan meditáljunk egy pillanat alatt?
  2012-06-26 14:49:15

  Érdemes megnézned ezt a kis videót, ha felcsigázott a kérdés.

 • Június 27-én
  2012-06-25 19:25:44

  Az önbizalom és annak hiányát beszéljük ki a klubban. Tarts velünk!

 • Június 13-án
  2012-06-11 08:43:06

  Megtanuljuk hogyan lehetünk sikeresek, hogyan tűzhetünk ki megfelelő célokat, és hogyan valósítsuk meg őket anélkül, hogy feledésbe merülnének. Fantasztikus segítséget kaptok, melynek használatával garantált a siker!

 • Június 6-án
  2012-06-04 14:43:51

  Közkívánatra ötletbörzét tartunk, végigvesszük ki, hogyan és melyik technikát használja fel a mindennapi eseményekhez.

 • Meditációk, hangoskönyvek...
  2012-05-27 18:42:06

  Folyamatosan bővül a letölthető hanganyagok oldala is. Érdemes körülnézni.

 • Május 30.-i téma:
  2012-05-26 20:24:21

  A SZERETET KAPCSOLATAINKBAN.

  Átbeszéljük minként használhatjuk fel agykontrollos tudásunkat családi-, pár-, társas-, üzleti ... kapcsolataink alakítására.

 • Május 23.
  2012-05-20 17:41:36

  Téma: Gyógyítás/gyógyulás

  Átismételjük a tanult gyógyítási módokat, a víz-, és tárgy programozást.

 • Letölthető magazinok
  2012-05-20 17:30:24

  Bővült a tartalom a májusi Elixírrel, és a Természet gyógyász magazinnal.

 • Május 16.
  2012-05-12 14:55:08

  A szerdai találkozónk alkalmával a GAZDAGSÁG nyomába szegődünk. Átismételünk néhány agykontrollos technikát: Hirdetés, Ingatlan eladás, Adósság behajtás, Állásszerzés, Szolgáltatás vagy üzlet hirdetése.

 • Klubélet
  2012-05-06 09:39:45

  Következő összejövetelünk időpontja május 9. szerda 18.00-20.00-ig. Téma: trauma és stresszoldás. Gyertek el!

 • Újabb sikertörénet.
  2012-04-27 12:43:33

  Egy új videóinterjút találsz Pelyhe Györggyel a sikertörténetek oldalon.

 • Apróhirdetések
  2012-04-19 15:47:58

  Elindult az ingyenes APRÓHIRDETÉS oldalunk. Használjátok bizalommal!

 • Ingyen letölthető!
  2012-04-17 15:41:17

  A hanganyagok oldalon ingyen letölthető a nagysikerű ÉBRESZTŐ meditáció. Használjátok ti is!

 • Új sikertörténet feltöltés!
  2012-04-13 19:59:29

  A sikertörténetek oldalon Dr. Danka Klára történetét tekintheted meg.

 • Magazinok
  2012-04-12 18:10:25

  A mai naptól oldalunkon megtalálható néhány kedvelt magazin idén megjelent számainak linkjei.

 • Linkek
  2012-04-04 12:01:47

  Oldalainkon folyamatosan bővülő linkgyüjteményt találsz. Érdemes időnként visszalátogatni, és körülnézni. Ha valami érdekel és nem találtad, kérlek jelezd felém.  Köszönöm.

Asztali nézet