MENÜ

Amit az Auráról tudni kell.

Tartalom:

Az aura érzékelésének története
Az aura látás iskolája
A csakrák és az aura
Az aura érzékelése
Az energia érzékelése a saját testen belül
Az aura erősítése
Más aurájának érzékelése és feltöltése

 

Az aura érzékelésének története

Az aura érzékelésének története az emberiség ismert történelmének határain túl, az idők homályába vész. A bibliai korszak, a természeti népek, a középkori keresztény misztika, más korok festői és szobrászai sugárzó, csillogó fényességként jelenítik meg az emberek, állatok, növények körül. Amit a tisztánlátók, mágusok, látnokok, az érzéken túli érzékelés (ESP) birtokosai eddig is képesek voltak érzékszerveikkel felfogni, most tudományos, egzakt vizsgálatok által nyert bizonyítást. Modern korunk kutatói az aurát elektromágneses mezőként mérik minden élőlény körül. Az energiaátvitelt és az auraméréseket Magyarországon első ízben a Prometheus TTV energetikai laboratóriumában vizsgálták, mérték és jelenítették meg. Világviszonylatban azonban az első aurafényképet Nicola Tesle, a kiváló fizikus, elektronikai kutató és tudós készítette el 1891-ben! Később kutatásait a Szovjetunióban kezdték továbbfejleszteni, a múlt század 60-as éveiben. Ezeket az éveket követően az egész világon elkezdődtek a kutatások, és napjainkban már igen nagy pontossággal mérik a tudósok az aurát, - elsősorban a különféle egyetemek természettudományi karain. A század utolsó évtizedében, a felgyorsult fokozott fejlesztési törekvések eredményeként született meg az úgynevezett AURA IMAGING PHOTOGRAPHY, amely elsőként tette lehetővé, hogy a vizsgált bioenergia mező szabad szemmel is láthatóvá váljék.


Mit lehet megtudni az aurafényképből?
A különféle színek legkülönfélébb színkombinációi, melyek az AURA IMAGING módszerrel mérhetővé válnak, illetve egy megfelelő polaroid rendszer közbeiktatásával láthatókká, sőt aurafotó formájában rögzíthetőkké válnak. A vizsgált személy aurafotója valamint érzelmi, szellemi állapota, és viselkedési formái között szoros kapcsolat - matematikai nyelven korreláció - áll fenn. A fenti fotó színei a lefényképezett személy különféle minőségeit, tulajdonságait és mentális állapotát tükrözik. Az aurafényképezés gyakorlata, eszközei (pl. Krilán módszer, Aura Camera 3000, stb...) két érzékelő - mint input szenzor - segítségével méri a vizsgált alany úgynevezett biofeedback paramétereit. A mért rezonanciapontok a szervezet egészével állnak kapcsolatban. Az emberi szervezettől kapott - nem tudatos - információ vizuális átalakítás után sugárzó, színes energiamezőként jelenik meg a polaroid fényképen.


Az aurafényképek értelmezése
Az optikai spektrum minden színe különféle minőségekre, tulajdonságokra utal. A következő leírások segítséget nyújtanak egy aurafénykép alapértelmezéséhez. Igen fontos figyelembe venni, hogy nem csupán az aura színe, hanem formája is lényeges információs alap, amely lényeges szerepet kap az értelmezés során csakúgy, mint a bal és jobb oldal közötti különbségek. A jobb oldalon láthatóak a férfias - aktív - extrovertált, míg a bal oldalon a nőies - passzív-introvertált minőségek.

- Vörös
Aktivitást, erőt, akaratot jelöl. Nagyon aktív, dinamikus energia, a kihívások, a harc, a változás, a fizikai megvalósítás színe, türelmetlenséget, kényszerítő erőt mutat. Az olyan ember, akinek sok vörös szín található az aurájában, érzelmileg túlfűtött, szenvedélyes, esetleg stressz hatása alatt áll. A vörös kifejezhet dühöt, haragot, vagy utalhat túlhajszoltságra is.

- Narancssárga
Az aktivitás és a gondolkodás kombinációja. Feszültséget, a felfedezés örömét, életerőt, izgatottságot, élénkséget jelöl. A világos narancssárga vidámságra, pozitív gondolkodásra, és bátorságra utal. A sötétebb, barnás narancssárga túlterheltségre, fáradtságra, féltékenységre, a konkurenciától való félelemre, becsvágyra, mohóságra vagy a gyógyszerek szedésére, illetve dohányzásra utal.

- Sárga
Az intellektus, az értelem által történő megismerés színe. Azt mutatja, hogy az illető szellemi tevékenységgel van elfoglalva, olvas vagy tanul. A világossárga szín vidám kedélyre és örömteli felismerésekre utal, a homályos-sárga ezzel szemben megerőltetést, irányítási vágyat, befolyásolhatóságot, egoista gondolkodásmódot mutat, továbbá azt is jelzi, hogy az illető fél elfogadni valamit, és az azzal kapcsolatos érzelmeit kimutatni.

- Zöld
A középpont színe. Jó szándékot, barátságot, együttérzést, kiegyensúlyozottságot, természet közeliséget, nyílt kommunikációt, életörömöt jelöl. A türkiz-zöld gyógyításra enged következtetni. A mélyzöld gyakorlatiasságra, rugalmatlanságra vagy anyagi központú gondolkodásra, míg a sötétzöld önző, másokat kihasználni akaró magatartásra utal.

- Kék
A belső nyugalom, a biztonságérzet, a felebaráti szeretet, a mély türelem és az elégedettség színe. A homályos-kék visszafogottságra, introvertáltságra, a valóságtól való elmenekülés vágyára, depresszióra utal.

- Ibolyaszín
Spirituális változást, transzformációt, befogadó készséget, érzékenységet, intuíciót, befelé figyelést mutat, ugyanakkor arra utal, hogy az illető a hétköznapi problémákra is inkább misztikus jellegű megoldásokat keres. A magentába hajló ibolya a magasabb ideálok erőteljes gyakorlati átültetésére való készséget jelzi. A lila a nem anyagi jellegű dolgok mély szeretetéről tanúskodik. A szürkés-lila rejtőzködési vágyat mutat.

- Fehér
A még meg nem nyilatkozott, vagyis a rejtett állapotok színe. A fehér visszatükröz, visszaver minden kívülről jövő ingert. Olyan, mint egy védőpajzs, mely sok energiát tartalmaz. A tiszta, fehér háttér, más színek mögött az illető magasabb frekvenciájára utal.

 

Az aura látás iskolája

Mindenki vágyik arra, hogy legyen valamilyen "természetfeletti" képessége. Legtöbben szeretnénk egy olyan képesség birtokában lenni, amivel lehet látni a többi ember energetikai állapotát. Az auralátás képessége bárki által megtanulható. Most közreadunk néhány módszert.


Mi jellemzi az emberi aurát?
- Folyamatos mozgásban, átalakulásban van.
- Mérete, sűrűsége és színe energiaállapotunktól függően változik.
- Színéből érzelmi-indulati állapotunkra lehet következtetni.
- Információkat tárol, például hajlamainkról és betegségeinkről.
- Egymásba áthatoló rétegekből áll, amelyeknek speciális jelentése van.


Az auralátás gyakorlatai
Ez a gyakorlat saját energiaterünk megpillantását segíti. Félhomályos szobában nyújtsa előre karjait és tartsa kezét körülbelül ötven centiméterre arcától! Az ujjak egymás felé nézzenek, a háttér egy fehér fal legyen! Laza tekintettel, fókuszálatlan nézéssel "bámuljon, vagy bambuljon" szétterpesztett ujjai közé, figyelje az ujjai közötti teret! Lassan közelítse-távolítsa ujjait, mozgassa kezeit fel-le. Mit lát az ujjak közötti térben, az ujjak között?

Rajzolja le, amit megpillantott! (A legtöbb ember világos szálacskák felvillanását, egyfajta fényszövedéket lát az ujjak között.)

Dörzsölje össze a tenyereit, majd fordítsa egymás felé, úgy, hogy a két tenyér körülbelül fél méterre legyen egymástól! Majd csukja be a szemét, és lassan, nagyon lassan közelítse a két tenyerét egymáshoz! Figyeljen a tenyerei között észlelt vonzási és taszítási érzetekre!


Mindenki képes aurát látni?
Az emberek többsége képes rá, de ha nem is sikerül megpillantania, tudja használni a többi finom érzékszervét: a tapintását! Ezt például úgy lehet edzeni, hogy a kikapcsolt televíziókészülék, vagy a hirtelen kikapcsolt monitor képernyője elé rakjuk a kezünket és megérezzük az általa generált erőteret, anélkül, hogy hozzáérnénk a képernyőhöz.


Milyen tényezők rombolják energiamezőnket?
- Negatív gondolatok, amelyektől sokáig nem tudunk szabadulni, vissza-vissza térnek.
- Negatív érzelmek, főleg az irigység, a félelem és a düh.
- Nem megfelelő táplálkozás.
- Felzaklató események, akár a tévében látva, könyvben olvasva is - főleg az olyanok, amelyekkel szemben tehetetlennek érezzük magunkat.
- Huzamosabb tartózkodás ártalmas földsugárzásos területen (ezzel a 11. Lecke foglakozik részletesebben).
- Túl sok elektromos készülék a közelünkben.


Milyen tényezők javítják energiaszintünket?
- Érzelmi és gondolati életünk rendezése, elsősorban a megbocsátás.
- Szép dolgok látványa, kellemes zene, boldogító élmények átélése.
- Jótékony helyeken való tartózkodás, mint például számos "szent helyre" épült templomunk, Mária-kegyhelyünk. (Esztergomi bazilika, Tündérkert a Hajógyári szigeten, Attila -domb, Máriacell, és még sorolhatnánk...)
- Kiegyensúlyozott táplálkozás és testedzés.
- Relaxálás, elegendő pihenés.
- Séta a természetben, kapcsolat az ősi elemekkel: napfény, víz, fák, föld.
- Belső energiafejlesztő gyakorlatok, mint például a jóga és a tajcsi.
- Energia-átadó terápiák, mint például a Humán Energia Jógája, a reiki, a pránanadí és a Fényadás.
- Bioenergetikai kezelés, amit hozzáértő és képzett természetgyógyász végez.

Az ember energiaszintje az életmódjától függ. Hol él, milyen kapcsolatban van a természettel, hogyan táplálkozik. Nem állhat a gyógyítás csak energiaátadásból, még ha néhány módszer ilyesmire bíztatna, akkor sem. Fontos, hogy tudjuk, mi célból is vizsgáljuk az aurát? Érdemes megtanulnunk ezt az ügyes módszert, hiszen pontosan láthatjuk vele, hogy éppen milyen energetikai állapotban van a másik.

A csakrák és az aura

Az aura egy energiaburok, mely minden létezőt körülvesz egyénenként és kollektív szinten egyaránt. (Ahogy az emberi test tartalmaz önálló létezőket (pl. sejteket), úgy az ember is része egy nagyobb szervezetnek (nevezhetjük például istennek). Az egyes sejtek személyes aurája az ember aurájában található, tehát egyéni és kollektív szinten is részesei egy energiarendszernek.)
Az aurát az anyagi test és az azt körülvevő energiatestek együttesen alkotják. Egyes rétegeit tradíciónként más és más elnevezéssel illetik, és többféleképpen bontják.

0. Az aura legbelső rétege az anyagi vagy fizikai test
1. Az ezt követő az étertest
2. Az asztráltest
3. A mentáltest
4. A legkülső a kozmikus vagy isteni test

Más felosztás szerint:
- anyagi test
- étertest
- asztráltest
- mentáltest
- felső asztráltest
- felső étertest
- felső mentáltest
- kozmikus vagy spirituális test

Csakra neve; Színe; Belső elválasztású mirigy
1. Koronacsakra (Fejtető, csúcs);Fehér;Tobozmirigy
2. Harmadikszem csakra; Lila/Ibolya; Hipofízis
3. Torokcsakra; Kék; Pajzsmirigy
4. Szívcsakra; Zöld; Csecsemőmirigy
5. Napfonatcsakra (Solar Plexus); Sárga; Hasnyálmirigyek
6. Szakrális (keresztcsonti) csakra; Narancs; Ivarmirigyek
7. Gyökércsakra (alap, bázis); Vörös; Mellékvese

Az aura érzékelése

Az aura érzékeléséhez, elsődlegesen az étertest megpillantásához nyugodt, feszültségektől mentes állapot és kezdetben félhomály és egy másik személy szükségeltetik. Kérd meg a segítődet, hogy álljon egy egyszínű fal elé (lehetőleg egyszínű ruhában, hogy a minták és a színek ne vonják el a figyelmedet), tőled kb. 2-3 méterre. Úgy nézz rá, mintha egy mögötte kb. 1 méterre lévő pontot fixálnál, miközben őt (is) látod. Az aura a legerősebben a fej körül és a vállaknál, vagy a kezeknél, elsősorban a tenyércsakránál érzékelhető a legerősebben. Érdemes először ezeket a területeket figyelni. Pár másodperc elteltével körvonalazódik egy felhőszerű derengés, az étertest. Ez könnyedén látható a fizikai látás segítségével, ám a továbbiakkal kicsit nehezebb a helyzet. Lehet, hogy felfigyeltél már arra, hogy bizonyos emberek mellett jól vagy rosszul érzed magad, függetlenül attól, hogy akár komolyabban megnézted vagy ismerted volna korábban. Belekerülve az illető aurájába, megláttad az asztrális és mentális rétegeit, amikre ösztönösen reagáltál, feltöltődtél, esetleg lemerültél tőle. Idős, beteg emberek mellett érezhetted azt is, hogy zsibbadni kezdenek a kezeid, esetleg a tenyeredben vagy az ujjaidban melegséget tapasztaltál. Ahogy a legyengült aura találkozik egy erős, feltöltődött szervezettel, automatikusan rákapcsolódik, még akkor is, ha annyira lyukas, hogy képtelen a hosszabb távú feltöltődésre.

A látás tehát ezen a síkon már kezd egyenértékű lenni az érzéssel, hiszen az asztrális rétegről van szó. Ahogy egyre feljebb haladunk, úgy olvadnak össze az egyes érzékszervek. Már nem látás, nem érzés, nem logika, hanem tudás. És mégis mindezek összessége. Az asztráltest érzékelése csukott szemmel is történhet, bár az sem szokott zavaró lenni, ha nyitva van. Érdemes akkor gyakorolni, amikor már adott egy helyzet, egy pozitív vagy negatív érzés valakivel kapcsolatban, akinek az aurájával érintkezik az energiarendszered.

Amikor az érzés felmerül, tudatosítsd, igyekezz meghatározni a milyenségét, az irányultságát. Azt, hogy Te indítottad-e el a sugarat, azaz ítélkeztél a látottak alapján, vagy csak fogadtad a beérkező információkat.
A további rétegek érzékelése már sok gyakorlást, tapasztalatot és önismeretet igényel, hiszen amit önmagadban nem ismersz kelloképpen, azt másban sem tudod még megtalálni és értelmezni.
A mentális réteg megfigyelése a legegyszerűbben akkor történhet, amikor egy előadót figyelsz, aki éppen koncentrál, miközben erősen sugározza is ki az információt, amit át akar adni a hallgatóságnak.
A kozmikus réteg megtapasztalásához azonban már szükséges a magasabbrendű mágia ismerete. A tudatosított egységélmény, a Minden megértése csak az egyik pólusa ennek a rétegnek. A másik a Semmi befogadása, az Én olyan mértékű összehúzódása és kiterjesztése, amihez eljutni csak az alsóbb síkok megismerése után lehetséges.

Az energia érzékelése a saját testen belül

Figyelj a légzésedre, és ezáltal az energia ki- és beáramlására. Próbáld meg elérni a Gyökércsakrát, majd áramoltatva juttasd fel a Koronacsakráig, mintha a Gyökércsakrán keresztül a földből szívnád be, és a Koronacsakrán keresztül az égbe fújnád ki a levegőt. (Hasonló gyakorlat, mint a Kundalini, a Gyökércsakrában összetekeredve alvó kígyó felébresztése.)
Amikor ez már megy, fordítsd egymás felé a két tenyeredet. Figyelj a közöttük létrejövő vonzásra illetve taszításra. Közelítsd egymás felé a kezeidet, figyeld meg, hogyan változik, sűrűsödik a közöttük lévő energia.

Amennyiben nem érzed kellőképpen, dörzsöld össze a két tenyered, vagy nyújtsd ki a karod, tenyérrel lefelé, majd párszor szorítsd ökölbe a kezeidet. A vér áramlása aktivizálja a magasabb síkú energiák áramlását is.
Ezután folytasd a gyakorlatot. Tedd egymás mellé a két kezed, tenyérrel felfelé. Gondolatban sűrítsd össze az energiát bennük egy gömbbé, és figyeld meg, milyen változást érzékelsz.
Fizikai mozgással is jelezve dobd fel ezt az energiagömböt egy kicsit, mintha labda lenne, várd meg, hogy visszaessen. A gyakorlat közben figyelj a változásokra, a gömb súlyára, méretére, sűrűségére, a feldobás előtti és a visszaesés utáni állapotára.
Amikor ez már megy, aktivizáld az energiát a jobb (aktív) kezedben. Indítsd el a testeden belül, folyamatos koncentrációval tartsd fent, hogy ne szóródjon szét, majd vidd át a bal kezedbe. Amikor sikerült, indítsd el innen is, és szintén a testeden belül juttasd el a bal lábadba, végül a jobb lábadba.

Egy kicsit bonyolultabb verziója a gyakorlatnak, amikor a jobb kézből a bal lábba, majd onnan a jobb lábba, végül a bal kézbe küldöd az energiát. Amikor megvan, vidd fel az energiát a fejedbe, majd told le a Gyökércsakráig.
A következő alkalommal kezdd a bal lábnál, vidd fel a jobb kézbe, onnan a bal kézbe, le a jobb lábba. Amikor már ez is sikerül, koncentráld össze a Gyökércsakrában, azután told fel a fejbe.

Az aura erősítése

A korábban ismertetett gyakorlatok elvégzése után készen állsz arra, hogy (tudatosan is) feltöltsd az aurád.


A Gyökércsakra felől:
Figyelj a légzésedre, alkalmazd a már ismert csakralégzést (a földből a fejbe). Képzeld el ahogy a fizikai tested megtelik energiával, mint egy lufi, minden egyes lélegzetvétellel egyre nagyobb és nagyobb lesz az energiaszintje.
Egy pár lélegzetvétel után terjeszd ki ezt a légzést az étertestedre, majd az asztráltestedre, a mentáltestedre, végül a kozmikus testedre is.
Amikor elérted ezt a réteget, gondolatban erősítsd meg az aura legkülső rétegét, azaz a védőburkot.


A Koronacsakra felől:
Képzeld el magad körül az aurádat, egy nagy gömb belsejében állsz. Nézz végig rajta belülről. Figyeld meg, látsz-e rajta lyukat, olyan területet, ahol az energia elfolyik. Ha igen, oszlasd el egyenletesen a meglévő burkot magad körül, vagyis zárd le a lyukakat.
Most nyisd meg a Koronacsakrádat, és engedd, hogy a kozmikus energia, mint egy gyöngyházfehér folyadék beáramoljon az aurádba és feltöltse azt. Amikor elkészültél, újra oszlasd el az egészet, hogy felül is összeérjen, majd gondolatban erősítsd meg az aura legkülső rétegét.


Az aurafeltöltésnek számtalan módja van. Kísérletezz, figyelj a történésekre, az utóhatásokra, az eredményre. A későbbiekben azt használd, amelyik a leghatásosabb volt számodra, de figyelj arra, hogy időnként ellenőrizd, aktuális-e még egy adott és jól bevált gyakorlat, vagy esetleg már valami mást lenne érdemesebb csinálnod.


Alkalmazkodj az adott helyzethez, és ne feledd, hogy minden egyes gyakorlattal fejlődsz, azaz egy idő után már más lesz megfelelő számodra.

Más aurájának érzékelése és feltöltése

Ahhoz, hogy tudatosan beleavatkozz más energiarendszerébe, magabiztosnak kell lenned az adott területen (és az adott szintig). Amennyiben nem vagy az, akkor sem ronthatsz el semmit, még ha úgy is érzed (vagy úgy is tűnik) utána, hogy akaratlanul (pontosabban nem tudatosan) felborítottad más látszólagos lelki békéjét, esetleg egészségét.
Energiafeltöltés után sokszor előfordulnak krízisek, nehéz helyzetek, amiket az okoz, hogy az eddig eltömődött csakrák hirtelen megnyílnak (az elfojtott problémák felszínre kerülnek).
Aki nem képes ezeket előre látni, megbeszélni a pácienssel, majd segíteni kezelni, az nehéz helyzetbe kerülhet egy egyszerű energiafeltöltés után.
A legnehezebben kezelhető feladat az önmegismerésben a bűntudat feloldása, sok esetben ez csak több inkarnációval lehetséges.
(Téves, pontosabban hiányos az az elmélet vagy nézet, hogy más tanításával, energetikai kezelésével átvehető az illető (rossz) sorsa, karmája, életfeladata, terhei. Egyszerűen arról van szó, hogy a nem kellő tudással és nem harmonikusan végzett beavatkozás előre nem látott és negatívnak beállított következménye bűntudatot okozhat a beavatkozónak, aminek feloldása már a saját karmáját terheli.)


A jó és a rossz magasabb síkokon egészen mást jelent, mint az általános emberi normák és fogalmak szerint. Tehát ha nem vagy benne biztos, hogy átlátod és kezelni tudod az adott helyzetet és annak lehetséges következményeit, még várj a beavatkozással, vagy kérj tanácsot attól, aki véleményed szerint többet tud nálad.
Minél jobban megismered a saját energiarendszered, annál inkább képes leszel átlátni (és kezelni) másét is.


Ne terhelj másokat új tudásoddal, de ha úgy látod, hogy szükség van rá, ajánld fel a segítséget. Nem mindenki fogadja be ezt a fajta információt, tehát neked kell észrevenned azt, akit nem ijesztesz meg, és nem is dühítesz fel vele.
Csak azon tudsz segíteni, aki akarja, és engedi is ezt.


Először is kérdezd meg az illetőt arról, hogy mit érez vagy gondol. Igyekezz megtalálni azt, miért merült ki, és miért nem töltődik fel kellőképpen és automatikusan.
Segíts neki az ellazulásban, feküdjön vagy üljön le kényelmesen. Ébreszd fel az energiát a jobb kezedben, majd tedd rá (vagy fölé) egyesével a fő csakráira. Figyeld meg a különbséget az egyes energiaközpontok között. Nézd meg az egymáshoz viszonyított nagyságukat, telítettségüket, forgási irányukat. Válaszd ki a leggyengébbet, és ott kezdd a feltöltést úgy, hogy a saját Koronacsakrádon keresztül lehúzod majd a kezeden át kitolod a(z) (kozmikus) energiát a kezelt személy csakrájába.
Végezd el ezt sorban, utoljára hagyd az általad legerősebbnek tartott csakrát. Amikor ezzel készen vagy, tedd a jobb (aktív) kezed a Koronacsakrája fölé, a bal (passzív) kezed a Gyökércsakrája fölé és egyenletesen oszlasd el közöttük az aurájában felgyűlt energiamennyiséget. Végezetül zárd le az aura védőburkát ahogyan a sajátoddal tetted egy korábbi gyakorlatban.


Ezt a gyakorlatot bárkivel végezheted, akinek véleményed szerint szüksége van rá. Az emberekkel ezt megbeszélheted, állatok (növények) esetében viszont méginkább figyelned kell arra, hogy hol a határ.

 

Forrás: amv.uw.hu

 

Hírek

 • Hírcsatornáink:
  2013-10-03 14:25:39

  Egyre jobban agykontroll klub facebook csoportja    Egyre jobban agykontroll klub You Tube csatornája     E-mail küldés

 • Újítás :-)
  2013-04-27 19:12:52

  Sziasztok!

  Ezt a "forgalom figyelőt" azért telepítettem, hogy lássam mire van igényetek, mit kerestek leginkább. Kéréseket lehet ám közzétenni a chat-en is Kacsintás!

 • Új számláló 2014.10.25-től.
  2013-03-16 16:58:21
 • Ez a számláló valószínűleg a nagy látogatottság miatt kiakadt :D
  2013-03-16 16:09:56
 • Kövess minket a You Tube-on.
  2013-02-02 18:40:26

  Vendégeink előadásairól legtöbbször videófelvétel is készül.
  Így ha nem tudtál résztvenni az eseményen, később is hozzá juthatsz az információkhoz.

 • Új feltöltés!
  2013-01-18 14:31:40
 • Január 14-én
  2013-01-11 22:10:06

  A SZIMBÓLUMOK elemzésével foglalkozunk a kecskeméti Egyre jobban agykontroll klubban.
  Őseink szimbólumokat és képírást használtak a kommunikáció eszközéül.
  Ma már ezek kivesztek életünkből.
  Vagy mégsem?
  A szimbólumok jelen vannak, és hatnak ránk!
  Hogy miképpen, Nagy Erika- parapszichológus elárulja nekünk.

  Játékos kedvű résztvevőink közül kisorsolunk egyet, aki komplett elemzéssel térhet haza.

  Gyertek el!

 • Január 7-én
  2013-01-02 20:02:41
  Fabó Györgyné Margó- kineziológus lesz a vendégünk a kecskeméti agykontroll klubban.
  Margó megtanít nekünk néhány stresszoldási technikát, valamint elmeséli, hogyan segítheti életünket a kineziológia.
  Ott a helyetek, ha érdekel Benneteket a módszer.
  Ha van kérdésetek a témával kapcsolatban, most egy sokat tapasztalt szakembertől kérhettek tanácsot.

  Várlak Benneteket hétfőn az Erdei Ferenc Művelődési Központban 18.00-20.00-ig.

 • Új videó feltöltés
  2013-01-02 09:01:38

  Csabai Zoltán előadása az egészséges táplálkozásról megtekinthető a You Tube-on: 1.rész, 2.rész, 3.rész, 4.rész.

 • December 17-én
  2012-12-13 19:00:55

   Idei utolsó összejövetelünkkor Karácsony előtti "batyus party-t" tartunk, melyen kötetlenül élveszhetjük egymás társaságát. Végre beszélgethetünk, eszegethetünk, jól érezhetjük magunkat!
  Belépő 1-1 tányér finomság Nevetés
  (szendvics, sütemény, rágcsálni való, üditő)

 • December 10-én
  2012-12-07 12:03:00

  Két vendégünk is lesz a kecskeméti agykontroll klubban.
  Az összejövetelen először Vágó Béla- Gyógymasszőr tart nekünk rövid előadást testünk-lelkünk- egész-ségünk kapcsolatáról.
  Majd Fehér Anna- Gyógyító folytatja a sort rendkívűl érdekfeszítő, komplex előadásával.
  Az eseményt közös meditációval zárjuk Anna segítségével.

 • December 3.-ra
  2012-11-30 17:15:28

  Nem hívtam vendégelőadót, nem készülök semmilyen témával.
  Olyan sokan írtátok a "Téma javaslatok" papírra, hogy jó lenne egy kicsit lazítani, mert túl feszített a tempó, így kívánságotok szerint fog alakulni a hétfői összejövetel.
  Ismerkedhetünk, feltehetitek kérdéseiteket, tanácsot kérhettek egymástól, tapasztalatokat oszthattok meg, megoldást találhatunk problémákra...
   
  Gyertek el!

 • November 26-án
  2012-11-23 10:28:12

  Nagyon érdemes eljönni a kecskeméti agykontroll klubba!
  Témánk a HATÉKONY TANULÁS lesz, melynek praktikáit tapasztalt vendégünk:
  Weitz Teréz fogja ismertetni.
  Ajánlom, hogy hozzatok magatokkal jegyzetfüzetet, tollat, iskolás gyereket ;-).....
  Számos információt gyűjthettek be a hatékony és gyorsabb tanulás érdekében!
  Teréz weboldalán is rengeteg infót találtok:
  http://www.karrierkod.hu/

  Vendégül látjuk még Makra Zsuzsanna gyermek agykontroll oktatót is.
  Közös meditációnkat Zsuzsi vezeti majd.

  Gyertek el!

 • November 19-én
  2012-11-15 16:40:11

  A következő kérdésekre keressük a választ:

  -Biztos, hogy a saját problémánkat cipeljük?
  -Vajon mindig alanyi jogon szenvedünk?
  -Ha mégsem így van, akkor ki helyett, kinek a nevében gyakoroljuk az önsorsrontást?

  A Hellinger-módszer segíthet, hogy más szemszögből nézzünk problémáinkra.
  A családfelállítás módszere  legelterjedtebb formája a csoportos családállítás.
  Halmágyi Piroska mesél nekünk tapasztalatairól, és a módszerben rejlő lehetőségekről a következő agykontroll klub összejövetelen.

  Gyertek el!

 • November 5-én
  2012-11-02 20:43:38

  A nagysikerű PÉNZKONTROLL DIÓHÉJBAN előadást folytatjuk Fekecs Tibor vezetésével.
  Várjuk azokat, akik szeretnének nem mindennapi megoldási lehetőségeket kapni anyagi helyzetük fellendítésére.

  Gyertek el!

 • Segítség az október 15.-i előadáshoz:
  2012-10-15 09:03:30

  Tibor segítsége anyagi helyzetetek fellendítésére:

  - Aranyat érő pénzügyi szokások

  - Pénzaura meditáció leírása

  - Pénzkontroll dióhéjban munkafüzet

  Valamint megtaláltam az interneten John Newman- Pénzkontroll tanfolyamának anyagát.

 • Október 15-én
  2012-10-11 22:14:29

  PÉNZKONTROLL DIÓHÉJBAN- "gyorstalpaló tanfolyamon" vehettek részt Fekecs Tibor előadásában.

  Az eseményen nagyon érdemes részt venni.

  Gyertek el!

 • Új tartalommal bővült!
  2012-10-07 20:50:54

  Érdemes ellátogatni az ingyen letölthető hanganyagok lapra, mert számos előadással, és hangoskönyvvel bővült linkgyüjteményünk.

 • Október 8.-án
  2012-10-07 08:11:57

  A célok programozásával foglalkozunk.
  Segítünk egymásnak is oly módon, hogy 2 kisorsolt célt közösen erősítünk meditációnk alatt.

  Vendégünk lesz Makra Zsuzsanna, gyermek agykontroll oktató is.

 • Október 1-én
  2012-10-01 06:23:01

  Témánk a KARMA lesz az agykontoll klubban, melyről vendégünkkel Nagy Erika, parapszichológussal beszélgethetünk.

 • Új képzés!
  2012-09-20 18:57:49

  Pszichotronika tanfolyam indul Kecskeméten dr.Gajdos István József -szellem lélek gyógyító, Merkaba gyógyító mester vezetésével.

  Részleteket itt és Hajdú Katánál tudhatok meg a 20/852-0458-os telefonszámon.

 • Szeptember 17.-től
  2012-09-13 21:11:28

  Az Erdei Ferenc Művelődési házban találkozhatunk. Ezentúl minden hétfőn 18.00-20.00-ig.

 • Szeptember 5-én
  2012-09-02 08:56:08

  Szorgos kezetekre lenne szükségem.

  Különösebb témát nem, csak egy meditációt terveztem.

  A maradék időben kis meglepetéseket készítenénk a szepemberi Agykontroll tanfolyam résztvevőinek.

  Ha van kedved csatlakozz hozzánk, kézügyesség nem szükséges.

  Várlak Benneteket szerdán a Szalag Üzletházban 18.00-20.00-ig.

   

  Gyertek el!

 • Augusztus 29-én
  2012-08-28 14:04:02

   Analizálással és távgyógyítással foglalkozunk az agykontroll klubban.
  Az alaptanfolyam 3. és 4. napján tanult módon az általatok felírt, majd kisorsolt 2 személy gyógyításához járulunk hozzá meditációnk alatt.

  Gyertek el!

   

 • Kerti Party augusztus 24-én 18.00-tól
  2012-08-19 23:15:11

  Ne feledjétek augusztus 24-re szervezzük a kerti partynkat a Műkertvárosi Iskola udvarában, még nem késő, hogy csatlakozzatok. Hozzátok el ismerőseiteket, családtagjaitokat, hogy megismerhessük egymást.
  Jelezzetek, hogy ki hány fővel jön, hogy elegendő ételt vásárolhassunk.
  Bográcsban főzünk majd paprikás krumplit virslivel, lesz friss kenyér és csemege uborka.

  Süti vagy rágcsát, innivalót hozzatok, amit szívesen fogyasztanátok, illetve betehetjük a közösbe is.


  Mindenkit szeretettel látunk augusztus 24-én pénteken 18.00-tól.

   

 • Augusztus 22-én
  2012-08-19 17:48:23

  Ács Julianna előadását hallgathatjuk meg az AURA-SOMA alkalmazásáról.

   

 • Augusztus 15-én
  2012-08-09 14:22:17

  Ismét Tóth Ildikó látogat majd el hozzánk.
  Megkértem, hogy segítsen nekünk abban, hogy a hétköznapjainkba bele tudjuk csempészni az erőszakmentes kommunikáció  legfőbb alapelveit.

   

 • Augusztus 1.-re
  2012-07-30 21:13:03

  Dr. Domján Mihály pszichológus, családterapeutát hívtam vendégül az agykontroll klubba.

  Gyertek el!

   

 • Július 25-én
  2012-07-24 20:35:33

  A TÜRELEM témáját beszéljük át. Rád is számítunk! Gyere el!

 • Július 18-án
  2012-07-17 18:18:58

  Laza, beszélgetős, meditálós összejövetelt tartunk a Szalag Üzletházban 18.00-20.00-ig. Gyertek el!

 • Július 11-én
  2012-07-06 23:03:15

  Sok mindenkit érdekelhet következő klub témánk, az ERŐSZAKMENTES KOMMUNIKÁCIÓ, Tóth Ildikó tolmácsolásában. Ha kíváncsi vagy arra, hogyan kell alkalmazni a hétköznapokban, gyere el szerdán a Szalag Üzetházba, szeretettel várunk 18.00-20.00-ig.

 • Július 4.
  2012-07-03 13:56:45

  A következő klub eseményen az ÉLETCÉLlal foglalkozunk. Meghívott vendégünk Hajdú Katalin numerológus lesz. Gyertek el!

 • Hogyan meditáljunk egy pillanat alatt?
  2012-06-26 14:49:15

  Érdemes megnézned ezt a kis videót, ha felcsigázott a kérdés.

 • Június 27-én
  2012-06-25 19:25:44

  Az önbizalom és annak hiányát beszéljük ki a klubban. Tarts velünk!

 • Június 13-án
  2012-06-11 08:43:06

  Megtanuljuk hogyan lehetünk sikeresek, hogyan tűzhetünk ki megfelelő célokat, és hogyan valósítsuk meg őket anélkül, hogy feledésbe merülnének. Fantasztikus segítséget kaptok, melynek használatával garantált a siker!

 • Június 6-án
  2012-06-04 14:43:51

  Közkívánatra ötletbörzét tartunk, végigvesszük ki, hogyan és melyik technikát használja fel a mindennapi eseményekhez.

 • Meditációk, hangoskönyvek...
  2012-05-27 18:42:06

  Folyamatosan bővül a letölthető hanganyagok oldala is. Érdemes körülnézni.

 • Május 30.-i téma:
  2012-05-26 20:24:21

  A SZERETET KAPCSOLATAINKBAN.

  Átbeszéljük minként használhatjuk fel agykontrollos tudásunkat családi-, pár-, társas-, üzleti ... kapcsolataink alakítására.

 • Május 23.
  2012-05-20 17:41:36

  Téma: Gyógyítás/gyógyulás

  Átismételjük a tanult gyógyítási módokat, a víz-, és tárgy programozást.

 • Letölthető magazinok
  2012-05-20 17:30:24

  Bővült a tartalom a májusi Elixírrel, és a Természet gyógyász magazinnal.

 • Május 16.
  2012-05-12 14:55:08

  A szerdai találkozónk alkalmával a GAZDAGSÁG nyomába szegődünk. Átismételünk néhány agykontrollos technikát: Hirdetés, Ingatlan eladás, Adósság behajtás, Állásszerzés, Szolgáltatás vagy üzlet hirdetése.

 • Klubélet
  2012-05-06 09:39:45

  Következő összejövetelünk időpontja május 9. szerda 18.00-20.00-ig. Téma: trauma és stresszoldás. Gyertek el!

 • Újabb sikertörénet.
  2012-04-27 12:43:33

  Egy új videóinterjút találsz Pelyhe Györggyel a sikertörténetek oldalon.

 • Apróhirdetések
  2012-04-19 15:47:58

  Elindult az ingyenes APRÓHIRDETÉS oldalunk. Használjátok bizalommal!

 • Ingyen letölthető!
  2012-04-17 15:41:17

  A hanganyagok oldalon ingyen letölthető a nagysikerű ÉBRESZTŐ meditáció. Használjátok ti is!

 • Új sikertörténet feltöltés!
  2012-04-13 19:59:29

  A sikertörténetek oldalon Dr. Danka Klára történetét tekintheted meg.

 • Magazinok
  2012-04-12 18:10:25

  A mai naptól oldalunkon megtalálható néhány kedvelt magazin idén megjelent számainak linkjei.

 • Linkek
  2012-04-04 12:01:47

  Oldalainkon folyamatosan bővülő linkgyüjteményt találsz. Érdemes időnként visszalátogatni, és körülnézni. Ha valami érdekel és nem találtad, kérlek jelezd felém.  Köszönöm.

Asztali nézet